Co to jest SM

Stwardnienie rozsiane to choroba ośrodkowego układu nerwowego charakteryzująca się objawami wynikającymi z uszkodzenia osłonki mielinowej otaczającej włókna nerwowe. Proces ten zwany demielinizacją powoduje zakłócenie i spowolnienie przewodzenia impulsów nerwowych do mózgu i z powrotem. W zależności od tego jakie fragmenty mózgu, czy rdzenia kręgowego ulegają uszkodzeniu objawy mogą dotyczyć upośledzenia funkcji różnych narządów.
Najczęściej występują zaburzenia wzroku, funkcjonowania pęcherza, ogólnej koordynacji ruchów. Stwardnienia lub blizny występujące po uszkodzeniu osłonki mielinowej można wykryć różnymi sposobami. Najczęściej przeprowadzanymi badaniami w diagnostyce SM są tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, punkcja lędźwiowa i elektromiografia. Nie wiadomo dokładnie co jest przyczyną demielinizacji, ale najprawdopodobniej dzieje się to z udziałem własnego systemu odpornościowego, który zachowuje się nienormalnie atakując zdrowe tkanki. Dlatego SM zalicza się do chorób autoimmunologicznych.

SM jest niestety chorobą ludzi młodych. Nasilenie objawów tej choroby występuje najczęściej około 30 roku życia i dotyczy głównie ludzi mieszkających w chłodnej strefie klimatu umiarkowanego. U około 10% chorych SM przebiega jako postępująca forma choroby, która charakteryzuje się nasilającymi się objawami fizycznymi, takimi jak osłabienie i usztywnienie nóg, problemy z utrzymaniem równowagi, niewyraźna mowa, nietrzymanie moczu, prowadzącymi do znacznego stopnia niepełnosprawności. U pozostałych 90% chorych występuje łagodniejsza forma, charakteryzująca się kolejnymi rzutami, z coraz to nowymi objawami, po których następuje powolne ustępowanie objawów. Częstotliwość rzutów jest niemożliwa do przewidzenia, ale średnio wynosi jeden atak na dwa lata. Nie ma pewności, co powoduje atak, ale często następuje on po jakiejś infekcji.

SM nie jest chorobą, na którą trzeba koniecznie umrzeć.
Przewidywana długość życia ludzi ze stwardnieniem rozsianym podobna jest jak u ludzi zdrowych.

Ze względu na to, że przyczyny skutecznego leczenie SM są nadal nieznane, jedyne co można zrobić, to uczynić życie z tą chorobą łatwiejszym. Dużą pomocą może być umożliwienie chorym korzystania z turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach. Obecnie istnieją w Polsce dwa takie ośrodki. Nie są one w stanie sprostać istniejącym potrzebom, a ponadto główny nacisk kładzie się w tych ośrodkach na usprawnienie fizycznego funkcjonowania organizmu nie przywiązując wagi do jednoczesnego wzmacniania kondycji duchowej. Dlatego wydaje się, że utworzenie ośrodka, w którym możliwa byłaby kompleksowa rehabilitacja zarówno ciała jak i ducha, jest bardzo potrzebne.