Oaza Zdrowia - Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Im. Jana Pawła II

Głównym założeniem zaprojektowanego ośrodka rehabilitacyjnego przeznaczonego dla ludzi chorych na stwardnienie rozsiane jest pomoc w usprawnianiu fizycznego funkcjonowania organizmu przy jednoczesnym wzmacnianiu jego kondycji duchowej.
Ośrodek ma być wyposażony w nowoczesną bazę diagnostyczną i zabiegowo-rehabilitacyjną, która pozwoli usprawniać upośledzone w wyniku choroby funkcje fizjologiczne, szczególnie koordynację ruchową, zaburzenia mowy i wzroku. Z uwagi na to, że osiągnięcie pozytywnych wyników poprawy fizycznego funkcjonowania organizmu zależy w znacznej mierze od stanu psychicznego pacjenta. przewiduje się, że częścią terapii będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą .Korzystne warunki stwarza ku temu bogata szata roślinna oraz możliwość utworzenia ciągu zbiorników wodnych zasilanych wodami rzeczki Okrzeszy płynącej wzdłuż północnej granicy obszaru na którym ma powstać ośrodek. Istotną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa także wzmacnianie kondycji duchowej poprzez szeroko pojęty kontakt pacjentów ze Słowem Bożym W tym celu przewiduje się wybudowanie kaplicy i sal umożliwiających pacjentom udział w nabożeństwach , spotkaniach modlitewnych i rekolekcyjnych.
Kompleksowa rehabilitacja zakłada również terapeutyczne działanie diety, która uwzględniać ma wyniki obserwacji i badań poczynionych przez panią dr Ewę Dąbrowską. Zakres działalności ośrodka wpisuje się w cel określony Narodowym Programem Leczenia Chorych na SM, który uwzględnia rehabilitację jako istotny i konieczny składnik całościowej opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym na wszystkich etapach rozwoju choroby. Budowa ośrodka jest przewidziana w zatwierdzonym planie przestrzennego zagospodarowania gminy Radziejowice, znajdującej się w powiecie żyrardowskim w województwie mazowieckim.