Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji Im. Jana Pawła II

Ośrodek kompleksowej rehabilitacji dla ludzi chorych na SM ma być obiektem składającym się z integralnie powiązanych ze sobą następujących części:
1. Część hotelowa oraz laboratoria diagnostyczne i pomieszczenia do zabiegów fizykoterapeutycznych
2. Część sportowa w skład której ma wchodzić basen kąpielowy, boiska do koszykówki, siatkówki, hipodrom
3. Część duszpasterska z kaplicą i salami rekolekcyjnymi
4. Zespół żywieniowy obejmujący stołówkę z zapleczem kuchenno-magazynowym
5. Część administracyjno-socjalną z częścią mieszkalną dla pracowników.

Położenie ośrodka nad rzeczką Okrzeszą, na obszarze o dość zróżnicowanej rzeźbie terenu umożliwi stworzenie ciekawego układu wodnego, który podniesie dodatkowo walory krajobrazu, a także umożliwi hodowlę niewielkiej ilości ryb na potrzeby ośrodka. Znaczna część terenu ma pozostać niezabudowana jako łąkowo-leśno-parkowa, rekreacyjna z ciągami spacerowymi biegnącymi wzdłuż jaru rzeki Okrzeszy. Teren na którym planowana jest budowa ośrodka pokryty jest bogatą szatą roślinną obejmującą starodrzew reprezentowany głównie przez dęby, graby, klony oraz pojedyncze egzemplarze kasztanowca, świerka i platanu. Z uwagi na to, że stan ducha we wszystkich niedomaganiach fizycznych, ale szczególnie w chorobach o podłożu neurologicznym ma ogromne znaczenie przewidziano w ośrodku część duszpasterską. Ma ona umożliwić pacjentom umocnienie sfery duchowej poprzez uczestniczenie w nabożeństwach, rozważaniach rekolekcyjnych, a także skorzystanie z indywidualnego kierownictwa duchowego. Istotną rolę w procesie leczniczym ma stanowić terapia żywieniowa uwzględniająca tzw. diety oczyszczające, oparte na produktach pochodzenia roślinnego uzyskiwanych z gospodarstw rolnych znajdujących się w tym regionie. Ośrodek ma powstać w odległości 43 km od Warszawy z dogodnym do niej połączeniem poprzez trasę katowicką.

Sekcja duszpasterska

Sekcja żywieniowa

Żywienie makrobiotyczne