Zasady żywienia :: Makrobiotyczne odżywianie :: Nietolerancje pokarmowe

MAKROBIOTYCZNE ODŻYWIANIE JAKO ISTOTNY ASPEKT STYLU ŻYCIA.

Makrobiotyka w jej pierwotnym znaczeniu to uniwersalna droga do zdrowia i długowieczności. Odżywianie będąc jednym z głównych atrybutów życia może znacząco pomóc w osiągnięciu tego celu. Jakie odżywianie należy uznać za właściwe ? Odpowiedź na to pytanie jest trudna z uwagi na złożoność problematyki żywieniowej oraz zmienność występującą w przyrodzie, a w tym w rodzaju ludzkim. Identyczne żywienie w tych samych warunkach środowiskowych może mieć różny wpływ na zdrowie różnych ludzi.
Współczesna nauka próbuje te złożone zależności ująć w proste zasady. W Polsce opracowano normy wyżywienia dla osiemnastu grup ludności /uwzględniając wiek, płeć, rodzaj wykonywanej pracy, stan fizjologiczny / oraz tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych. Żywienie w tym wymiarze utożsamiane jest z potrzebą dostarczenia organizmowi człowieka odpowiedniej ilości białek, tłuszczów, węglowodanów, soli mineralnych i witamin. W pogoni za wyjaśnieniem różnych prawidłowości przy pomocy technik instrumentalnych zgubiono gdzieś sedno sprawy - wielką i niepowtarzalną tajemnicę ludzkiego życia i zachodzących w żywym organizmie procesów. Niepostrzeżenie rozwój techniki i technologii wpędza człowieka w ślepy zaułek, gdyż zamiast mu służyć zaczyna go zniewalać i unicestwiać. Biblijny nakaz mówi, że mamy czynić sobie ziemię poddaną. Nie znaczy to jednak, że mamy Matkę - Ziemię niszczyć, w tym niszczyć swoje zdrowie. Większość ludzi chciałaby być zdrowa przyjmując zdrowie jedynie jako wartość daną w formie pewnej Łaski. Dla ludzi tych nie do przyjęcia jest fakt, że zdrowie można osiągnąć poprzez odpowiedni tryb życia, w którym zawarte jest również odpowiednie odżywianie. Przyjęcie takiego założenia burzyłoby bowiem zaakceptowany porządek z ich przyzwyczajeniami i upodobaniami. Dlatego świadomie deprecjonują znaczenie wpływu żywienia na zdrowie. Tekst ten zasadniczo przeznaczony jest dla zdeterminowanej mniejszości, która chce być zdrowa będąc jednocześnie świadoma złożoności praw przyrody wiedząc, że przyroda jest wymagająca i z reguły osiąga się coś za coś. Człowiek energię życiową pobiera z powietrza i z pożywienia. Pojedynczy osobnik ma niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, którym oddycha, natomiast w dużym stopniu może decydować w jaki sposób się odżywia. Dzisiejszy myślący człowiek zaczyna uświadamiać sobie, że współczesny tryb życia i sposób odżywiania prowadzi do lawinowego rozwoju chorób degeneracyjnych /nowotwory, zawały serca, AIDS, stwardnienie rozsiane i inne/

Zmiany społeczno-polityczne jakie dokonały się w Polsce umożliwiły pisanie o tych sprawach. Nie tak dawno wiele informacji o stanie zdrowia ludzi było tajnych - pryncypia ideologiczne były ważniejsze od oczywistych nawet prawd. Na poziomie współczesnej wiedzy nie można jednoznacznie rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości związanych z problemami żywienia w aspekcie zdrowia. W wielu przypadkach nauka dochodzi do sprzecznych wniosków, jakich wnikliwy obserwator znajdzie wiele w dostępnym piśmiennictwie oraz w informacjach podawanych przez środki masowego przekazu. Problem, czy pokarm będzie właściwie wykorzystany, zależy od wielu czynników i okoliczności wymykających się spod kontroli nauki. Przy rozważaniu zagadnień związanych ze stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem na pierwszym miejscu należy postawić sprawy wiary. W religii katolickiej w tym wymiarze jawi się Bóg jako Wszechmocna Dobroć - dawca życia. Chrystus nikomu nie odmówił prawa do zdrowia, jednakże uzdrawiając wypowiadał słowa: " ... twoja wiara Cię uzdrowiła ... " /Łk 18.42/, lub "...twoja wiara Cię( ocaliła ... "/ M 5.34/, czy " ... według wiary waszej niech się wam stanie ... " /Mt 9.2/. W niezgłębionej swojej mądrości Bóg czasami daje nam zdrowie niezależnie od tego jak żyjemy i jak się odżywiamy. Nie należy jednak sądzić, że przy powszechnym lekceważeniu praw przyrody pochodzących od Boga, ufność w Boże Miłosierdzie załatwi wszelkie problemy zdrowotne. Ściśle związany z wiarą jest drugi element problematyki zdrowotnej dotyczący bezpośrednio odżywiania, a mianowicie modlitwa przed posiłkiem. W ewangelicznej scenie rozmnażania pożywienia istotnym elementem jest modlitwa - "A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby spojrzał w niebo i odmówił błogosławieństwo" /M 6.41/. Przytoczony fragment Pisma Świętego wskazuje nam jak ważna jest nasza wiara i nasz osobisty stosunek do przyjmowanego pokarmu. Czy zawsze pamiętamy, że posiłek jest darem Boga, że nie każdy dostępuje Łaski posiadania pożywienia? Modlitwa będąca dziękczynieniem za otrzymane dary i prośbą o pełne ich wykorzystanie powinna towarzyszyć naszym posiłkom. Współczesna nauka uznaje jedynie .materialne aspekty zagadnień żywieniowych. Strona duchowa jest pomijana, ponieważ brak jest odpowiednich metod i instrumentów badawczych. Rozważając zagadnienia związane z żywieniem człowieka nie można jednak pominąć wskazań, jakie zawarte są na ten temat w Piśmie Świętym. W Księdze Rodzaju Bóg kieruje do ludzi dwa zalecenia: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla. was będą one pokarmem.", oraz: "...Wszystko co się porusza i żyje jest przeznaczone dla was na pokarm tak jak rośliny zielone ..." (Rdz.9.3). W Księdze Kapłańskiej wyszczególnione są zwierzęta, których mięso było dopuszczone do spożycia (Kpł.11.1-47). Istniał jednak całkowity zakaz spożywania tłuszczów zwierzęcych oraz krwi (KpI.7.22-27 i 7. ]0- ]4).

strona: 1   2